Turnustjeneste


Sykehuset Namsos populært

Mange søker seg til turnustjeneste ved Sykehuset Namsos, ni av ti er fornøyde og for flere har det gitt mersmak til fortsette ved sykehuset.

Innfører ny turnustjeneste for leger

Regjeringen har lagt om ordningen med turnustjeneste for leger. Legene har ikke lenger rett til turnusplass, men får isteden autorisasjon etter studiet.

Innfører ny turnustjeneste for leger

Oslo (ANB-NTB): Regjeringen har lagt om ordningen med turnustjeneste for leger. Legene har ikke lenger rett til turnusplass, men får isteden autorisasjon etter studiet. Regjeringen har lagt om ordningen med turnustjeneste for leger.

Regjeringen innfører nybegynnerstillinger for leger

Regjeringen har lagt om ordningen med turnustjeneste for leger. Legene får blant annet egne «nybegynnerstillinger slik at de kan jobbe uten å ha hatt turnus først.

Basistjeneste for alle

Mange nyutdannede leger får ikke lenger turnustjeneste. Det haster med å få på plass en basistjeneste.

Turnus-strid i Ap

P4 (Lillehammer): Det er sterk splittelse innad i Arbeiderpartiet når det forslaget om å avvikle dagens turnustjeneste for nyutdannede leger.

Les mer om Arbeiderpartiet.
Martha-Christin Larsen (29), fastlegevikar

Utdrag fra søknaden: Jeg er en engasjert person, som ønsker å oppleve verden og samtidig få dele dette med andre. Akkurat nå befinner jeg meg mellom studier og turnustjeneste. Jeg ønsker

Sp vil kjempe for turnusleger til distriktene

Helsedirektoratet vil at søknader skal erstatte dagens loddtrekking for hvor nye leger skal ha sin turnustjeneste. Det vil ikke Senterpartiet, som frykter et dårligere legetilbud i distriktene.

Les mer om Senterpartiet.
Vil ha turnusleger til distriktene

Helsedirektoratet vil at søknader skal erstatte dagens loddtrekking for hvor nye leger skal ha sin turnustjeneste, men Sp går imot.

Vedtok ny ordning som erstatter turnus

Legeforeningen går inn for en ny ordning for klinisk praktisk tjeneste til erstatning for dagens turnustjeneste.

Slutt på turnustjeneste

Helsedepartementet foreslår å avvikle ordningen med turnustjeneste for nyutdannede leger og heller innføre nybegynnerstillinger.

Slutt på turnustjeneste for leger

Helsedepartementet foreslår å avvikle ordningen med turnustjeneste for nyutdannede leger.

Slutt på turnustjeneste

Helsedepartementet foreslår å avvikle ordningen med turnustjeneste for nyutdannede leger.

Slutt på turnustjeneste for leger

Helsedepartementet foreslår å avvikle ordningen med turnustjeneste for nyutdannede leger. I stedet blir det innført nybegynnerstillinger.

Slutt på turnustjeneste for leger

Helsedepartementet foreslår å avvikle ordningen med turnustjeneste for nyutdannede leger. I stedet blir det innført nybegynnerstillinger.

Slutt på turnustjeneste for leger

Oslo (NTB): Helsedepartementet foreslår å avvikle ordningen med turnustjeneste for nyutdannede leger. I stedet blir det innført nybegynnerstillinger.

Vil kutte turnustjeneste

Helsedepartementet vil heller innføre nybegynnerstillinger.

Ny søknadsbasert turnustjeneste

Legeforeningen går inn for at dagens turnustjeneste erstattes med en søknadsbasert basistjeneste som første del av en spesialistutdanning.

Fra presidenten: Turnustjeneste

Turnustjenesten har utfordringer. Helsedirektoratets siste forslag til ny turnusordning ? nybegynnerstillinger - er ikke en god løsning, skriver Torunn Janbu i Tidsskriftet.

Les mer om Tidsskriftet og Torunn Janbu.
Uenig i Helsedirektoratets forslag til ny turnustjeneste

Legeforeningen reagerer på at Helsedirektoratet oversender forslag til ny turnustjeneste uten å ta hensyn til vesentlige innvendinger.

Les mer om Helsedirektoratet.
Sterk motstand mot å fjerne legeturnus

Mer enn to tredeler av høringsinstansene er kritiske til forslaget om å fjerne dagens ordning med turnustjeneste for nyutdannede leger. Frykten er stor for at dette vil gå ut over legedekningen i distriktene.

Kritisk til å fjerne legeturnus

Mer enn to tredeler av høringsinstansene er kritiske til forslaget om å fjerne dagens ordning med turnustjeneste for nyutdannede leger. Frykten er stor for at dette vil gå ut over legedekningen i distriktene.

Skal arbeide videre med turnustjenesten

Legeforeningens landsstyre har hatt en bred og grundig debatt om fremtidens turnustjeneste.

Vil betale for turnusplass

I jakten på turnusplass går enkelte langt for en plass i Oslo. På NTNU fikk alle medisinstudentene som er klare for turnustjeneste en e-post med spørsmål om å bytte. Avsender var villig

Les mer om Oslo.
Videreutvikling av turnustjenesten

Legeforeningen foreslår å endre dagens turnustjeneste til en basistjeneste som grunnlag for spesialisering av nyutdannede leger.
Siste nyheterWebavisen - Nyheter på ett sted
Webavisen er en nyhetsagent og søkemotor som henter inn nyheter fra norske aviser. Hos oss kan du raskt lese dagsaktuelle nyheter eller gjøre søk flere år tilbake.
Kontakt
post@webavisen.no

Siste 24 timer
18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 23 22 21 20 19