Turnustjeneste

Sykehuset Namsos populært

Mange søker seg til turnustjeneste ved Sykehuset Namsos, ni av ti er fornøyde og for flere har det gitt mersmak til fortsette ved sykehuset.

Innfører ny turnustjeneste for leger

Regjeringen har lagt om ordningen med turnustjeneste for leger. Legene har ikke lenger rett til turnusplass, men får isteden autorisasjon etter studiet.
Innfører ny turnustjeneste for leger
Oslo (ANB-NTB): Regjeringen har lagt om ordningen med turnustjeneste for leger. Legene har ikke lenger rett til turnusplass, men får isteden autorisasjon etter studiet. Regjeringen har lagt om ordningen med turnustjeneste for leger.
Regjeringen innfører nybegynnerstillinger for leger
Regjeringen har lagt om ordningen med turnustjeneste for leger. Legene får blant annet egne «nybegynnerstillinger slik at de kan jobbe uten å ha hatt turnus først.

Basistjeneste for alle

Mange nyutdannede leger får ikke lenger turnustjeneste. Det haster med å få på plass en basistjeneste.
Turnus-strid i Ap
P4 (Lillehammer): Det er sterk splittelse innad i Arbeiderpartiet når det forslaget om å avvikle dagens turnustjeneste for nyutdannede leger.
Les mer om Arbeiderpartiet.
Martha-Christin Larsen (29), fastlegevikar
Utdrag fra søknaden: Jeg er en engasjert person, som ønsker å oppleve verden og samtidig få dele dette med andre. Akkurat nå befinner jeg meg mellom studier og turnustjeneste. Jeg ønsker
Sp vil kjempe for turnusleger til distriktene
Helsedirektoratet vil at søknader skal erstatte dagens loddtrekking for hvor nye leger skal ha sin turnustjeneste. Det vil ikke Senterpartiet, som frykter et dårligere legetilbud i distriktene.
Les mer om Senterpartiet.
Vil ha turnusleger til distriktene
Helsedirektoratet vil at søknader skal erstatte dagens loddtrekking for hvor nye leger skal ha sin turnustjeneste, men Sp går imot.
Vedtok ny ordning som erstatter turnus
Legeforeningen går inn for en ny ordning for klinisk praktisk tjeneste til erstatning for dagens turnustjeneste.
Slutt på turnustjeneste
Helsedepartementet foreslår å avvikle ordningen med turnustjeneste for nyutdannede leger og heller innføre nybegynnerstillinger.
Slutt på turnustjeneste for leger
Helsedepartementet foreslår å avvikle ordningen med turnustjeneste for nyutdannede leger.
Slutt på turnustjeneste
Helsedepartementet foreslår å avvikle ordningen med turnustjeneste for nyutdannede leger.
Slutt på turnustjeneste for leger
Helsedepartementet foreslår å avvikle ordningen med turnustjeneste for nyutdannede leger. I stedet blir det innført nybegynnerstillinger.
Slutt på turnustjeneste for leger
Helsedepartementet foreslår å avvikle ordningen med turnustjeneste for nyutdannede leger. I stedet blir det innført nybegynnerstillinger.
Slutt på turnustjeneste for leger
Oslo (NTB): Helsedepartementet foreslår å avvikle ordningen med turnustjeneste for nyutdannede leger. I stedet blir det innført nybegynnerstillinger.
Vil kutte turnustjeneste
Helsedepartementet vil heller innføre nybegynnerstillinger.
Ny søknadsbasert turnustjeneste
Legeforeningen går inn for at dagens turnustjeneste erstattes med en søknadsbasert basistjeneste som første del av en spesialistutdanning.
Fra presidenten: Turnustjeneste
Turnustjenesten har utfordringer. Helsedirektoratets siste forslag til ny turnusordning ? nybegynnerstillinger - er ikke en god løsning, skriver Torunn Janbu i Tidsskriftet.
Les mer om Tidsskriftet og Torunn Janbu.
Uenig i Helsedirektoratets forslag til ny turnustjeneste
Legeforeningen reagerer på at Helsedirektoratet oversender forslag til ny turnustjeneste uten å ta hensyn til vesentlige innvendinger.
Les mer om Helsedirektoratet.
Sterk motstand mot å fjerne legeturnus
Mer enn to tredeler av høringsinstansene er kritiske til forslaget om å fjerne dagens ordning med turnustjeneste for nyutdannede leger. Frykten er stor for at dette vil gå ut over legedekningen i distriktene.
Kritisk til å fjerne legeturnus
Mer enn to tredeler av høringsinstansene er kritiske til forslaget om å fjerne dagens ordning med turnustjeneste for nyutdannede leger. Frykten er stor for at dette vil gå ut over legedekningen i distriktene.
Skal arbeide videre med turnustjenesten
Legeforeningens landsstyre har hatt en bred og grundig debatt om fremtidens turnustjeneste.
Vil betale for turnusplass
I jakten på turnusplass går enkelte langt for en plass i Oslo. På NTNU fikk alle medisinstudentene som er klare for turnustjeneste en e-post med spørsmål om å bytte. Avsender var villig
Les mer om Oslo.
Videreutvikling av turnustjenesten
Legeforeningen foreslår å endre dagens turnustjeneste til en basistjeneste som grunnlag for spesialisering av nyutdannede leger.