Tysfjord

Denne kommunen går mot enda et år med store millionunderskudd

Tysfjord kommune sliter med skakkjørt økonomi. – Politikerne må gjøre tiltak, sier økonomilederen.

Deler Tysfjord i to

Regjeringen går inn for å dele Tysfjord kommune i to, som en del av kommunereformen. Det er foreslått at nordøstsiden slås sammen med Narvik og Ballangen, som kommunestyret i Tysfjord ønsket sammenslåing med, mens sørvestsiden av kommunen slås sammen med Hamarøy for å ivareta det lulesamiske miljøet.
Nå blir denne fjordkommunen delt
Regjeringen griper inn i sammenslåingen av Tysfjord, og vil at fjordkommunen deles for å ta vare på det lulesamiske. Ordføreren er skuffet.
Les mer om Tysfjord.
Røykutvikling i hurtigbåt
En passasjerbåt måtte slepes inn til land i Tysfjord etter at det oppstod røykutvikling i motoren like før klokka ni i dag tidlig. Det var totalt fire personer ombord på båten Lurøyprinsessa, tre av dem var mannskap og ingen skal være direkte eksponert for røyken, opplyser Hovedredningssentralen. Båten ble slept inn av en annen hurtigbåt.

Røykutvikling i passasjerbåt

Hovedredningssentralen melder om røykutvikling i en passasjerbåt i Tysfjord. Fire personer er ombord i båten, og ingen er skadet. Båten slepes i land av av en mindre passasjerbåt.
Les mer om Tysfjord.
Røykutvikling i hurtigbåt
Hovedredningssentralen melder om røykutvikling i en hurtigbåt i Tysfjord. Fire personer er ombord i båten, og ingen er skadet. Båten slepes i land av av en mindre passasjerbåt.
Les mer om Tysfjord.
Starter bygging av vindpark
Energiselskapet Fortum setter nå i gang byggingen av Ånstadblåheia vindpark i Sortland. Byggingen starter med grunnarbeider i mars, og vindparken forventes å være i drift med produksjon av strøm i 2018. Fortum forbereder nå dessuten byggingen av Sørfjord vindpark i Tysfjord som forventes å være ferdigstilt i 2019.
– Vi har aldri gjennomført et så bredt tilsyn som det vi nå gjør med Tysfjord
Tirsdag reiser representanter for fylkesmannen til Tysfjord. Til sammen 40 intervju skal gjennomføres for å finne ut om varslingsrutinene er gode nok.
Les mer om Tysfjord.
Bil snurret rundt i tunnel
En bil med en voksen og tre barn har gått rundt midt i Stetindtunnelen på fv. 827 i Tysfjord. Nødetater er på tur til stedet, men ifølge politiet i Midtre Hålogaland skal alle være uskadet, bortsett fra et barn som har fått et kutt i hånden. Tunnelen er stengt.
Nominert til museumspris
Arran lulesamiske senter i Tysfjord er en av tre nominerte til årets museum 2017. Vinneren blir kåret 30. mars.
Les mer om Tysfjord.
Ni av ti samekommuner består – vurderer å dele den siste
Tysfjord er den eneste samekommunen som blir slått sammen med andre. Innbygger er bekymret for det lulesamiske, og ber politikerne lytte til folket.
Vil ha storkommune i Ofoten
– Behovet for kunnskapssamfunn rundt Evenes flystasjon og ønsket om en sterk kommune i regionen kan gjøre at stortingsflertallet vil ha med Evenes når Narvik, Ballangen og Tysfjord skal slå seg sammen, heter det i avtalen samarbeidspartiene som forhandler om kommunerefomen, erfarer NRK.
Les mer om Ballangen, NRK, Narvik, Ofoten og Tysfjord.
Ønsker fortsatt å avsette rådmannen i Tysfjord
Kommunestyret i Tysfjord ønsker fortsatt å avskjedige rådmannen. Det ble klart etter at saken ble diskutert for tredje gang i dag. Men nøyaktig hva som ble vedtatt vil ikke ordføreren si noe om.
Les mer om Tysfjord.
Vil bruke tvang i nord
Etter det VG kjenner til forhandler regjeringen nå om tvangssammenslå inntil 10 norske kommuner. I Nordland må de velge mellom enten å slå sammen Narvik, Ballangen, Tysfjord og Evenes til n kommune, eller å slå Evenes, Narvik Ballangen og halvparten av Tysfjord til en kommune og den andre halvparten av Tysfjord med Hamarøy til en annen kommune.
Her er forgubbingen størst
Bindal, Tysfjord, Steigen, Lødingen og Bø er de kommunene i Nordland som sliter tyngst med forgubbing, synkende folketall og få kvinner i fødedyktig alder, ifølge Distriktsindeksen som er presentert i Aftenposten i dag.
Isras på Kjøpsvikveien
I natt var det et isras på rv827 på Kjøpsviksiden av Stetindtunnellen i Tysfjord. Raset dekket hele veibanen. Ifølge poltiiet er veien nå rydda.
Gir tillatelse
Fylkesmannen i Nordland har gitt tillatelse til å fiske rømt oppdrettslaks i Tysfjord. Tillatelsen gjelder fra og med 10. februar til 10. mars i år, skriver Fremover.
Les mer om Fremover, Nordland og Tysfjord.
Opprettholder løslatelse av mann som er siktet for fem voldtekter
Hålogaland lagmannsrett har valgt å opprettholde løslatelsen av mannen fra Tysfjord som er siktet for fem voldtekter.
Les mer om Tysfjord.
Voldtektssiktet forblir løslatt
Hålogaland lagmannsrett har valgt å opprettholde løslatelse av mannen fra Tysfjord som er siktet for fem voldtekter. Det bekrefter politiadvokat Charlotte Ringkjøb overfor NRK. Hun sier samtidig at politiet er uenig i avgjørelsen, men at de ikke vil anke videre til Høyesterett.
– Blir for dumt at man ikke kan ha samisk navn på en båt i 2017
I Tysfjord settes det snart inn en ny lokalbåt. Fylkeskommunen ønsket å gi den et samisk navn, men det setter reglene en stopper for.
Les mer om Blir.
Bare n søker til sjefsjobb
Styret i det lulesamiske senteret rran har tilbudt Lars Andreassen å fortsette som direktør i en ny åremålsperiode. Andreassen var eneste søker da fristen gikk ut, og han har allerede vært leder på Arran på Drag i Tysfjord i seks år.
Les mer om Arran, Drag og Tysfjord.
Voldtektssiktet hevdet han kunne helbrede
Politiet mener den overgrepssiktede mannen i Tysfjord-saken skal ha kommet i kontakt med fornærmede gjennom avisannonser for sine påståtte helbredende krefter.
Les mer om Tysfjord-saken.
Overgrepssiktet Tysfjord-mann løslatt fra varetekt
En mann som er siktet for fem voldtekter i det store Tysfjord-sakskomplekset, er løslatt fra varetekt.
– Derfor valgte vi å slå oss sammen med Narvik
Innbyggere i deler av Tysfjord raser etter at kommunen bestemte seg for å slå seg sammen med Narvik. – Stor og robust kommune, svarer politiker.
Les mer om Derfor, Narvik og Tysfjord.
Vannavstenging i Kjøpsvik
Fredag blir vannet stengt i området Smineslia, Smines og deler av Kleivaveien i tidsrommet 09.00-15.00, melder Tysfjord kommune.