Ulv

Helgesen i tenkeboksen

Miljøminister Vidar Helgesen har ennå ikke avgjort om han vil anke avgjørelsen i Oslo tingrett i går der lisensjakta på ulv utenfor ulvesonen ble midlertidig stoppet. Han vil nå rådføre seg med Regjeringsadvokaten, opplyste han i Stortinget i dag.

Bondelaget tror ulvestammen vil øke

Avgjørelsen i Oslo tingrett om midlertidig stans i ulvejakta utenfor ulvesonen, kan føre til at det ikke blir jakt denne vinteren, sier leder i Østfold Bondelag Svend Arild Uvaag. Han er redd for at det igjen vil føre til at det blir flere ulv i Østfold. Nå håper han at staten anker avgjørelsen i tingretten.
Ulveseier for Naturfond i retten
Verdens Naturfond (WWF) har vunnet fram i Oslo tingrett mot staten, derfor blir ulvejakt midlertidig stanset. Regjeringen vedtok i september lisensfelling av inntil 26 ulv utenfor ulvesonen. 12 av disse kunne felles i Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark.
Les mer om Hedmark, Naturfond, Oslo og Østfold.
n ulv sto bak økning i saueskader
Ulven som ble felt i Østre Toten i august, sto bak en av fem saueskader forårsaket av rovvilt i år.
Les mer om Østre Toten.

Leonardo DiCaprio mot ulvejakt

Hollywood-stjernen Leonardo DiCaprio går ut mot skyting av norsk ulv. Det er i et innlegg på Instagram-siden Leonardo DiCaprio Foundation at Hollywood-stjernen nå ber om hjelp til å redde den norske ulven, melder TV2.
Leonardo DiCaprio (43) kaster seg inn i den norske ulvedebatten
Hollywood-stjerne Leonardo DiCaprio (43) går ut mot skyting av norsk ulv.
Mulig blandingsdyr skutt i Sverige
Det første dyret i jakten på blandingsdyr mellom hund og ulv er skutt i Södermanland i Sverige, skriver Svensk Jakt og Nationen. Det som kan være et hybriddyr skal nå analyseres på Sveriges veterinærmedisinske institutt.
WWF går til retten for å stanse ulvejakten
Naturvernorganisasjonen WWF går rettens vei for å få øyeblikkelig stans i felling av ulv. Det vil få dramatiske konsekvenser, mener Norges Bondelag
WWF saksøker staten
Naturvernorganisasjonen WWF går til sak mot staten og mener planene om å skyte 50 ulv i Norge denne vinteren er i strid med loven.
Les mer om Norge.
Gaupe og ulv tar mange sauer
62 sauer er bekreftet tatt av rovdyr i Østfold så langt i år. Det viser tall fra Statens naturoppsyn. Av disse ble 21 tatt av gaupe og 41 tatt av ulv.
Les mer om Østfold.
To ulver felt i Hedmark i helga
To ulver er skutt under lisensjakta i Hedmark i helga, melder Østlendingen. Søndag ettermiddag ble ei ulvetipse felt i Heggeriset i Engerdal og lørdag ble det felt en ulv ved Skramstad i Åmot. Dermed er det sju ulver igjen av kvoten på 12 ulver i lisensjakta i regionen som gjelder Hedmark, Akershus og Østfold.
Denne ulven tok 303 sauer i sommer - nå får saueeierne erstatning
Snart skal prisen for denne ulvens herjinger i sommer utregnes. Det kan bli tidenes mest omfattende skade-erstatning etter n ulv.
Sauebønder får erstatning
Flere saueeiere får omfattende skadeerstatning etter at en ulv drepte og skadet over 300 sauer i Hadeland, Toten og Hurdal i sommer, melder VG. Ifølge Statens Naturoppsyn og Klima- og miljødepartementet var det en svensk ulvetispe som sto bak angrepet
Les mer om Hadeland, Hurdal, Klimaog og Toten.
Denne ulven tok 303 sauer i sommer - nå får saueeierne kjempe-erstatning
Snart skal prisen for denne ulvens herjinger i sommer utregnes. Det kan bli tidenes mest omfattende skade-erstatning etter n ulv.
Ulv felt i Åmot
En ulv er felt under lisensjakt i Åmot, skriver avisa Østlendingen. Det var i forrige måned regjeringen godkjente felling av inntil 26 dyr utenfor ulvesonen. Onsdag ble ei ulvetispe og en hannulv skutt i Stor-Elvdal. Det er nå åtte ulver igjen på denne kvoten.
Ulv felt i Åmot
Lørdag ble en ulv felt under lisensjakt på ulv i Åmot i Hedmark.
Les mer om Hedmark og Åmot.
Skutt ulv kom fra Trysil
Ulven som ble skutt utenfor Stockholm 10. oktober under skadefellingsjakt, viser seg å være en norsk hannulv utvandret fra Slettåsreviret i Trysil. Det viser en DNA analyse. Ulven hadde angrepet og drept flere hunder og sauer i området før den ble skutt.
Norsk ulv skutt i Stockholm
Ulven, som ble skutt i Stockholm fylke 10.oktober i år, viste seg å være en norsk hannulv. Det viser en DNA-test, skriver Nationen.
Les mer om Nationen og Stockholm.
Fondsprofilen: Her er bondefondet som banker byfolka
Med knappe 0,7 prosent andel av personkundemarkedet kan bondesamvirkeeide Landkreditt Forvaltning fortone seg som et nesten like sjeldent syn som en ulv i hovedstaden.
Dette er n av ulvene som ble felt i Stor-Elvdal
En ung tispe og en hann ble skutt i Stor-Elvdal kommune i Østerdalen i Hedmark onsdag. Samtidig spekuleres det på om det kan være enda en ulv i området der dyrene ble felt.
Norges best dokumenterte ulvedrap viser seg å være bløff
Det skal være Norges best dokumenterte ulveangrep, men historien om at en ulv tok livet av soldaten Anders Solli i Leksvik i 1612, viser seg å være et rent eventyr.
Les mer om Leksvik.
Ny bok knuser gammel ulvemyte
Det skal være Norges best dokumenterte ulvedrap, men historien om soldaten Anders Solli, som ble tatt av ulv i Leksvik i 1612, viser seg å være et rent eventyr.
Les mer om Leksvik.
Per Tømmerås knuser gammel ulvemyte
Det skal være Norges best dokumenterte ulvedrap, men historien om soldaten Anders Solli, som ble tatt av ulv i Leksvik i 1612, viser seg å være et rent eventyr.
Les mer om Leksvik.
Vil at ulv kan skytes umiddelbart
Ordførerne i ti kommuner i Oppland og Akershus har sendt en felles henvendelse til Landbruksdepartementet der de ber om stående fellingstillatelse for ulv. Over 700 sau og lam ble tatt av ulv på Hadeland, Toten og i Hurdal i sommer.
Sauebønder misfornøyde med sommel
Bøndene er misfornøyde med at det ennå ikke er avklart hva de får i erstatning etter at en ulv drepte eller skadet 300 sauer i sommer. Kjetil Ulset i Gran beitelag sier at flere vurderer å slutte som sauebønder, hvis dette ikke snart blir avklart.
Les mer om Gran.