Ulv

Fellingstillatelse på ulv i Tolga

Fylkesmannen har gitt fellingstillatelse på en ulv som denne uka har skadet flere sauer i Klettdalen i Tolga, melder Arbeidets Rett. Sauene måtte avlives. Området ligger like øst for Gammeldalen i Tynset der det allerede er gitt fellingstillatelse på en bjørn.

- Feil bruk av hund i ulvejakt

Regjeringa vil innføre tiltak for å gjøre det enklere å ta ut ulv utenfor ulvesona. Et av tiltakene er blant annet å la jaktlagene bruke hund fra første dag. Thomas Cottis er leder for naturnvernforbundet i Hedmark. Han mener at bruk av hund ikke er veien å gå
Les mer om Hedmark.
– De tyner ut bestanden så hardt de kan
Regjeringen vil gjøre det enklere og raskere å felle ulv i beitemark. Det bekymrer Miljøpartiet De Grønne.
Vil gjøre det lettere å felle ulv
Regjeringen vil gjøre det enklere og raskere å felle ulv som befinner seg i beiteprioriterte områder. Tiltakene trer i kraft så raskt som mulig.

Vil innføre tiltak for uttak av ulv

Høyre vil innføre tiltak for å gjøre det enklere å ta ut ulv utenfor ulvesona. De vil blant annet ha økte satser for jaktlag, utvide fellingsperioden og la jaktlagene bruke hund fra første dag.
180 sauer tatt av ulv i Oppland
Mens det til nå i år bare er dokumenter en sau tatt av ulv i Hedmark er situasjonen en helt annen i Oppland. Her er drøyt 180 sauer tatt av ulv, hovedsaklig i Gran og Ringebu. Dette er det høyeste antall ulvedrepte sauer som er registrert så tidlig i beitesesongen.
Les mer om Gran, Hedmark, Oppland og Ringebu.
Skadefellingstillatelsen forlenget
Fylkesmannen i Oppland forlenger, i samråd med Fylkesmannen i Oslo og Akershus, skadefellingstillatelsen på to ulv i deler av Oppland og Akershus til 24. juli kl. 12:00. Bakgrunnen er dokumentasjon av ferske skader i Gran kommune 8. og 9. juli.
Les mer om Fylkesmannen, Gran, Oppland og Oslo.
Fellingstillatelse på ulv
Fylkesmannen i Hedmark har gitt fellingstillatelse på en ulv i Rendalen, ifølge Østlendingen. Tillatelsen skal være gitt som følge av en saueangrep i forrige uke.
Ingunn er ulvetilhenger – kastes ut av jaktlaget
Lederen i det lokale jaktlaget til Ingunn Faldaas har gitt beskjed om at hun ikke får være med på høstens elgjakt. Begrunnelsen skal være at hun er imot felling av ulv.
Her kan sauene søke tilflukt når ulven herjer
Bak et strømgjerde i Eidsvoll skal sauene få være i fred og ro på utmarksbeite i perioder med mye ulv. Målet er å berge flest mulig saueliv.
Les mer om Eidsvoll.
Her kan sauene «søke asyl når ulven herjer
Bak et strømgjerde i Eidsvoll skal sauene få være i fred og ro på utmarksbeite i perioder med mye ulv. Målet er å berge flest mulig saueliv.
Les mer om Eidsvoll.
Kastet ut av jaktlag etter ulvesyn
I Trysil er Ingunn Faldaas nektet å være med sitt lokale jaktlag til høsten, fordi hun ikke er for felling av ulv. Det skriver Østlendingen. Hun har vært med i samme jaktlag i ni år. Jaktlagsleder Frank Rønningen vil ikke å kommentere saken.
Les mer om Østlendingen.
Kastet ut av jaktlag ettedr ulvesyn
I Trysil er Ingunn Faldaas nektet å være med sitt lokale jaktlag til høsten, fordi hun ikke er for felling av ulv. Det skriver Østlendingen. Hun har vært med i samme jaktlag i ni år. Jaktlagsleder Frank Rønningen vil ikke å kommentere saken.
Les mer om Østlendingen.
Ulv skadeskutt i Ringebu
Fellingslaget i Ringebu skjøt i natt på ulven det jaktes på i Samdalen i Ringebu, men skuddet var ikke dødelig. Ulven er skadet, men kom seg unna, opplyser Fylkesmannen til NRK. Jakten er nå gjenopptatt.
Les mer om Fylkesmannen, NRK, Ringebu og Samdalen.
Ulv skutt i Ringebu
Ulven som det har vært jaktet på i Ringebu skal være skutt, men ulven er ikke funnet og det drives nå ettersøk i området. Ifølge skadefellingsleder Tore Kleven vet de at ulven ble truffet av ett skudd.
Les mer om Ringebu og Tore Kleven.
Ber om flere læreplasser for ungdom
– Uten fagarbeidere stopper Østfold. Så enkelt er det. Det skriver fylkesordfører Ole Haabeth, Distriktssekretær Ulv Lervik i LO og regiondirektør i NHO Østfold Roald Gulbrandsen i en kronikk, der de ber bedrifter følge opp innsatsen med å skaffe ungdom lærlingplass. –Til nå i år har 561 elever fått læreplass. Det er hele 130 flere enn på samme tid i fjor, og er svært positivt, skriver kronikkforfatterne.
Ulv fotografert på Hadeland
Ulven som har tatt livet av over 160 ulv i Hurdal og Hadeland er trolig fotografert av et viltkamera på Øståsen i Gran kommune. Landbrukskontoret for Hadeland sier at dette er det første bildet de har av ulven, skriver Oppland Arbeiderblad.
20 sauer drept i Ringebu
Over 20 sauer er tatt i Ringebu, ifølge Nationen. Flere sauer skal også være skadd. Området ligger utenfor rovdyrsona og tidligere i sommer har det blitt tatt ut både en ulv og en bjørn i området.
Les mer om Nationen og Ringebu.
Ulv: Fellingstillatelsen er utvidet
Fellingstillatelsen på to ulv sør i Oppland og nordvestre Akershus er utvidet til mandag 10. juli klokka 12.00. Fellingslaget i Hurdal får lov av Miljødirektoratet til å bruke plotthund. Hundene skal drive ulven foran seg mens den halser.
– Vi må ha sprekere sauer
Færre sauer kunne vært drept av ulv i Hurdal og Gran denne sommeren hvis bøndene hadde satset på sprekere saueraser, mener lederen for rovviltnemnda i Akershus.
Les mer om Gran og Hurdal.
Sauene løper for sakte
Færre sauer kunne vært drept av ulv i Hurdal og Gran denne sommeren hvis bøndene hadde satset på sprekere saueraser, mener lederen for rovviltnemnda i Akershus.
Les mer om Gran og Hurdal.
- Så lenge bøndene ikke prøver andre raser, har de ikke prøvd ut alt
Færre sauer kunne blitt tatt av ulv om bøndene satset på sprekere saueraser, sier lederen i Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold.
Les mer om Oslo, Rovviltnemnda og Østfold.
Rovviltnemnd-leder: Ulven hadde tatt færre sau med raskere saueraser
Færre sauer kunne blitt tatt av ulv om bøndene satset på sprekere saueraser, sier lederen i Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold.
Les mer om Oslo, Rovviltnemnda og Østfold.
Ulven hadde tatt færre sau med raskere saueraser
Færre sauer kunne blitt tatt av ulv om bøndene satset på sprekere saueraser, sier lederen i Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold.
Les mer om Oslo, Rovviltnemnda og Østfold.
Rovviltnemndene har møte om ulv
Ulvestriden kan blusse opp på nytt når rovviltnemndene i Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus i dag kommer med sine anbefalinger foran vinterens lisensjakt. I fjor vedtok de regionale rovviltnemndene en samlet kvote på 47 ulver.
Les mer om Hedmark, Oslo og Østfold.