Ulykke e6

Ny ulykke på E6 ved Rana

En tankbil og en lastebil har kollidert på E6 Dunderland i Rana. Et kjørefelt er åpent og politiet er på vei til stedet.
Les mer om Rana.

Bilfører fratatt førerkortet etter ulykke på E6

Fem personer var involvert i en trafikkulykke på E6 sør for Oppdal søndag ettermiddag.
Les mer om Oppdal.
Bilfører fratatt førerkortet etter Oppdals-ulykke
Fem personer var involvert i en trafikkulykke på E6 sør for Oppdal søndag ettermiddag.
Les mer om Oppdal og Oppdals-ulykke.
E6 stengt etter kollisjon i Oppdal
Tre biler involvert i ulykke på E6.
Les mer om Oppdal.

Frontkollisjon på E6 i Oppdal

To biler involvert i ulykke på E6.
Les mer om Oppdal.
Nøstvettunnelen stengt etter ulykke
Nøstvettunnelen på E6 i Ås er stengt i sørgående retning, på grunn av en ulykke med tre biler. Det er Follopolitiet som melder dette. Ingen personer skal være alvorlig skadet.
Les mer om Follopolitiet.
Til legevakt etter Hamar-ulykke
En kvinne er sendt til legevakt for sjekk, etter trafikkulykken på Midtstranda utenfor Hamar sentrum. Tre biler var involvert i ulykka, det var til sammen fire personer i bilene. Ulykken skjedde ved påkjøring bakfra, i avkjøringsfeltet fra E6.
Rykker ut til ulykke på E6 ved sluppen
Avkjøringsfeltet til omkjøringsveien i Trondheim er sperret.
Les mer om Trondheim.
Lettere skader i E6-ulykke
Ulykken på E6 Grattangsfjellet har nærmere bestemt funnet sted i Bjerkviksvingene på Nordland-siden av fylkesgrensen. Det har vært en frontkollisjon hvor samtlige involverte kun har lettere skader. Politiet forsøker å finne ut årsaken til ulykken.
E6 var stengt i Oppdal etter ulykke
Krevende kjøreforhold har ført til flere ulykker.
Les mer om Oppdal.
Trafikkulykke på E6 ved City Syd
Flere biler er involvert i en ulykke ved City Syd.
Les mer om City Syd.
Tunneler var stengt etter ulykke på E6
Trafikale utfordringer på E6 etter sammenstøt mellom bil og lastebil.
To tunneler stengt etter ulykke på E6
Trafikale utfordringer på E6 etter sammenstøt mellom bil og lastebil.
To tunneler stengt grunnet ulykke på E6
Trafikale utfordringer på E6 etter sammenstøt mellom bil og lastebil.
E6 åpen igjen etter ulykke
Ingen personskader etter påkjørsel bakfra i Mulekrysset i Levanger.
Les mer om Levanger og Mulekrysset.
E6 stengt etter ulykke
Det har vært en påkjørsel bakfra 200 meter sør for Mulekrysset i Levanger.
Les mer om Levanger og Mulekrysset.
E6 åpnet etter ulykke ved Sandmoen
Lange køer etter at semitrailere kolliderte ved Sandmoen.
Les mer om Sandmoen.
To semitrailere har kollidert på E6
Ulykke ved Sandmoen.
Les mer om Sandmoen.
Fire biler i ulykke på E6
En person er lettere skadet etter at fire biler har kollidert på E6 ved Klemetsrud i Oslo, melder politiet. Det er store materielle skader og ett felt i hver retning er stengt. Ulykken skjedde i utgående felt, men deler fra en bil havnet i inngående.
Les mer om Klemetsrud og Oslo.
Stengte felt på E6 etter ulykke
Tre felt er stengt på E6 ved Klemetsrud etter en kollisjon i utgående retning, ifølge politiet. Ingen personer er alvorlig skadet, men n person sjekkes av helse for smerter i nakken. Begge felt i utgående retning og ett i inngående er stengt.
Les mer om Klemetsrud.
To biler involvert i ulykke på E6
Hendelsen skal ha skjedd ved Kroppanbrua i Trondheim.
Les mer om Kroppanbrua og Trondheim.
Ulykke på E6
To biler har vært involvert i en trafikkulykke på E6 nordover ved Rygge flyplass. Trafikken går forbi i det ene feltet, forteller en innringer.
Les mer om Rygge.
Ulykke på E6 ved Nydal
En person fikk sleng på bilen i påkjøringsfeltet i nordgående retning på E6 ved Nydal. Politiet fikk melding om ulykken 18:30 lørdag og rykket umiddelbart ut til stedet. Det er ikke meldt om personskade. Politiet skriver på twitter at det var glatt på stedet.
Les mer om Nydal.
Lastebil med teknisk svikt førte til uhell
E6 sperret som følge av ulykke.
Ulykke i Levanger
E6 er sperret som følge av ulykke.
Les mer om Levanger.