Underskrifter

Kompetanse i skolen

Stortinget opprettholder at kompetansekravet til lærere skal ha tilbakevirkende kraft. Trass i 36.500 underskrifter og klare protester fra flere lærerorganisasjoner.

I dag slipper han 390 underskrifter i fanget på Stord-ordføreren

Lars Slettebø synes Stord skal forbli en del av Rogaland. Hundrevis av innbyggere i kommunen er enige med ham.
Stortinget opprettholder «avskilting av lærere
Trass i 36.500 underskrifter og klare protester fra lærerorganisasjonene sørget stortingsflertallet tirsdag for å opprettholde kompetansekravene i skolen.
Opprettholder kompetansekrav
Til tross for at lærerorganisasjonene i dag leverte 37.000 underskrifter i protest mot regjeringens lærerkrav, opprettholdes kompetansekravene. Det avgjorde stortingsflertallet i dag, melder NTB.
Les mer om NTB.

Stortinget opprettholder «avskilting» av lærere

Trass i 36.500 underskrifter og klare protester fra lærerorganisasjonene sørget stortingsflertallet tirsdag for å opprettholde kompetansekravene i skolen.
Stortinget opprettholder «avskilting av lærere
Trass i 36.500 underskrifter og klare protester fra lærerorganisasjonene sørget stortingsflertallet tirsdag for å opprettholde kompetansekravene i skolen.
Opprettholder lærerkrav
Trass i 36.500 underskrifter og klare protester fra lærerorganisasjonene sørget stortingsflertallet tirsdag for å opprettholde kompetansekravene i skolen. Det skriver NTB. Kompetansekravene som regjeringen innførte i fjor, innebærer at alle lærere må ha faglig fordypning dersom de skal undervise i norsk, matematikk, engelsk, samisk og tegnspråk. I skoleåret 2017/18 er det 27.823 klasser som har en lærer som ikke oppfyller kravene til utdanning.
Les mer om NTB.
Lærerorganisasjonene overleverer 36.500 underskrifter mot «avskilting» av lærere
I protest mot at Stortinget tirsdag avviser å droppe kompetansekrav for erfarne lærere, overleverer lærerorganisasjonene 36.5000 underskrifter mot kravet.
Les mer om Stortinget.
Fire barn tok affære – nå får 200 elever varmmat på skolen
Noen veldig fornøyde elever sitter og spiser varm grøt på skolen. Varmmat har blitt et fast inventar hver dag på Askimbyen skole etter at fire elever samlet inne to hundre underskrifter.
Les mer om Askimbyen.
Lærerorganisasjonene overleverer 36.500 underskrifter mot «avskilting av lærere
I protest mot at Stortinget tirsdag avviser å droppe kompetansekrav for erfarne lærere, overleverer lærerorganisasjonene 36.5000 underskrifter mot kravet.
Les mer om Stortinget.
Fire barn tok affære – nå får elever varm mat på skolen
Noen veldig fornøyde elever sitter og spiser varm grøt på skolen. Varm mat har blitt et fast inventar hver dag på Askimbyen skole etter at fire elever samlet inne to hundre underskrifter.
Les mer om Askimbyen.
37 000 underskrifter mot lærerkrav
Lærerorganisasjonene har i dag overrakt 37 000 underskrifter i protest mot regjeringens nye lærerkrav. Regjeringen vedtok i 2015 nye kompetansekrav for lærerne som får tilbakevirkende kraft.
Her er 36.500 underskrifter mot «avskilting» av lærer
I protest mot at Stortinget tirsdag avviser å droppe kompetansekrav for erfarne lærere, overleverer lærerorganisasjonene 36.5000 underskrifter mot kravet.
Les mer om Stortinget.
Lærerorganisasjonene overleverer 36.500 underskrifter mot «avskilting av lærere
I protest mot at Stortinget tirsdag avviser å droppe kompetansekrav for erfarne lærere, overleverer lærerorganisasjonene 36.5000 underskrifter mot kravet.
Les mer om Stortinget.
Lærerorganisasjonene overleverer 36.500 underskrifter mot «avskilting av lærere
I protest mot at Stortinget tirsdag avviser å droppe kompetansekrav for erfarne lærere, overleverer lærerorganisasjonene 36.5000 underskrifter mot kravet.
Les mer om Stortinget.
Overleverer 36.500 underskrifter mot «avskilting» av lærere
Vil bli utvidet og oppdatert med foto fra overleveringen. I protest mot at Stortinget tirsdag avviser å droppe kompetansekrav for erfarne lærere, overleverer lærerorganisasjonene 36.5000 underskrifter mot kravet.
Les mer om Stortinget.
Overleverer 36.500 underskrifter mot «avskilting» av lærere
I protest mot at Stortinget tirsdag avviser å droppe kompetansekrav for erfarne lærere, overleverer lærerorganisasjonene 36.500 underskrifter mot kravet. - Avskiltingen av lærere oppleves som en kraftig nedvurdering og rammer yrkesstoltheten.
Les mer om Stortinget.
Overleverer 36.500 underskrifter mot «avskilting av lærere
I protest mot at Stortinget tirsdag avviser å droppe kompetansekrav for erfarne lærere, overleverer lærerorganisasjonene 36.5000 underskrifter mot kravet.
Les mer om Stortinget.
Overleverer 36.500 underskrifter mot «avskilting av lærere
I protest mot at Stortinget tirsdag avviser å droppe kompetansekrav for erfarne lærere, overleverer lærerorganisasjonene 36.5000 underskrifter mot kravet.
Les mer om Stortinget.
Om å lytta og å handla
LEIAR Når du som innbyggjar i ein norsk kommune startar ein underskriftsaksjon og samlar inn fleire enn hundre underskrifter om eit velkjent problem, reknar du ofte med å få respons frå...
Støtter Kunstsilo-prosjektet
En ny underskriftskampanje som støtter kunstsilo-prosjektet i Kristiansand har kommet på banen. Dette kommer dagen etter at Einar Ø. Brandsdal ønsket å kjøpe havnetomten der kunstsiloen i utgangspunktet skal stå. Kampanjen har ca. 900 underskrifter.
Les mer om Einar Ø og Kristiansand.
Samlet inn 600 underskrifter
Om det skal være en eller to klasser ved Science-linja på Greåker videregående skole i Sarpsborg blir tema for Fylkestinget. Ungdomsskoleelev Julia Evelin Stensnes-Martini har nå samlet inn over 600 underskrifter for å få flere klasser ved linja. Stensnes-Martini er glad for at fylkespolitikerne vil se på saken på nytt.
182 underskrifter mot «Petrojarl Varg
21. februar avgjør Forsand kommune om Petrojarl Varg skal ankres opp ved munningen av Espedalselva, foran et boligfelt på Mæle. Fylkesmannen frarår at det blir gitt dispensasjon.
Han har samla inn 1500 underskrifter for folkerøysting om ny kommune, men blir blankt avvist
Over 1500 innbyggjarar i Vågsøy kommune har kravd folkerøysting om framtida for nye Kinn kommune. Men no seier Arbeidarpartiet nei til kravet.
Les mer om Arbeidarpartiet, Kinn og Vågsøy.
Opprop mot Moss-tras
Stortingets transportkomitee får i dag et opprop med 767 underskrifter fra personer som ber dem se på alternative forslag til den vedtatte traseen for dobbeltspor gjennom Moss. Personene bak underskriftskampanjen mener også det er mulig å bygge den 10 kilometer lange strekningen gjennom Moss og Rygge for 6 milliarder kroner mindre enn planlagt, og ber om kvalitetssikring av tras-skissen.
Les mer om Rygge.