Utvidelse

Uenige om bryggeanlegg i Onsøy

Eieren av fritidseiendommen Slevik Batteri i Fredrikstad søker om en stor utvidelse av bryggeanlegget. Den tidligere Forsvarseiendommen ble solgt i 2016 for 48 millioner kroner. Slevik båtforening, som er nabo til eiendommen, mener kommunen bør vente med å godkjenne endringene til det er laget en ny plan for hele kystområdet.

EU blåser nytt liv i debatten om utvidelse

Mens britene gjør seg klar til å forlate unionen, ser EU mot Balkan for å finne nye medlemmer å fylle på med.
Les mer om Balkan.
EU blåser nytt liv i debatten om utvidelse
Mens britene gjør seg klar til å forlate unionen, ser EU mot Balkan for å finne nye medlemmer å fylle på med.
Les mer om Balkan.
EU blåser nytt liv i debatten om utvidelse
Mens britene gjør seg klar til å forlate unionen, ser EU mot Balkan for å finne nye medlemmer å fylle på med.
Les mer om Balkan.

EU blåser nytt liv i debatten om utvidelse

Mens britene gjør seg klar til å forlate unionen, ser EU mot Balkan for å finne nye medlemmer å fylle på med.
Les mer om Balkan.
Vil fremskynde akutt-utvidelse
Sykehuset Østfold bør bruke pengene fra salget av institusjonen Furutun til en utvidelse av akuttmottaket på Kalnes. Det foreslår sykehusledelsen. Utvidelsen av akuttmottaket er beregnet å koste vel 15 millioner kroner og salget av Furutun ga 22 millioner kroner.
Les mer om Furutun.
Skogområder vernet
Flere naturreservater i Akershus er i dag vedtatt vernet av Kongen i statsråd. Det gjelder bl.a. Rud naturreservat i Enebakk, Styggdalen i Nannestad, og en utvidelse av Skotjernfjellet (bildet) og Snellingsrøysene i Nannestad, ifølge Miljødirektoratet.
Nye skogområder vernes
Kongen i statsråd har i dag vernet åtte nye skogområder i Agder-fylkene, i tillegg til utvidelse av tre eksisterende naturreservat. I alt vernes ca. 16 000 dekar nytt areal i kommunene Bygland, Gjerstad, Tvedestrand, Åmli, og Kristiansand.
Trøndersk entreprenør fant cyanid under bakken ved skole(pluss)
Da den trønderske entreprenøren Hent skulle grave i forbindelse med utvidelse av Hasle skole i Oslo, fant de cyanid i bakken.
Les mer om Hasle, Hent og Oslo.
Fjorårets mest unike skytespill får snart en stor utvidelse
Se traileren for Superhot: Mind Control Delete.
Les mer om Superhot.
En ny Rainbow Six Siege-utvidelse er lansert
Samtidig kunngjorde Ubisoft at skytespillet har nådd 25 millioner spillere.
Verner to skogområder
Som et ledd i arbeidet med frivillig skogvern har Regjeringen vernet to områder i Hedmark. Det gjelder Verdensløpet naturreservat i Våler og utvidelse av Valsjøberget og Andråsberget naturreservat i Rendalen.
Entreprenør vant vegstrid i retten
Eidsivating lagmannsrett har gitt Erling Rolstad AS medhold i vegtvisten om utvidelse av Skåbuvegen, skriver GD. Fylkeskommunen må betale 5,2 millioner til Rolstad. Dommen er 4 millioner lavere enn hva tingretten kom fram til.
Les mer om Rolstad og Skåbuvegen.
Sier nei til en utvidelse
Rådmannen i Lier foreslår å si nei til Franzefoss Pukkverks ønsker om å utvide virksomheten på Gjellebekk, skriver Lierposten. Selskapet ønsket å utvide med 220 mål, noe som ville føre til at markagrensen måtte justeres. Naboer har gått imot planene.
Les mer om Gjellebekk, Lier og Lierposten.
Stadig flere reiser fra Oslo Lufthavn – slik planlegger de å utvide flyplassen
Oslo Lufthavn har vært gjennom flere år med massiv utbygging. Nå settes planene om videre utvidelse på vent. – Vi trenger å tenke oss litt om før vi går videre, sier flyplassjef Øyvind Hasaas.
Les mer om Oslo Lufthavn.
Stadig flere reiser fra Oslo Lufthavn – slik planlegger de å utvide flyplassen
Oslo Lufthavn har vært gjennom flere år med massiv utbygging. Nå settes planene om videre utvidelse på vent. – Vi trenger å tenke oss litt om før vi går videre, sier flyplassjef Øyvind Hasaas.
Les mer om Oslo Lufthavn.
Solberg: – Sonderingene med Venstre på lavgir
– Sonderingene med Venstre om en utvidelse av regjeringen går på lavgir, sier statsminister Erna Solberg (H).
Les mer om Erna Solberg og Venstre.
Solberg: – Sonderingene med Venstre på lavgir
Sonderingene med Venstre om en utvidelse av regjeringen går på lavgir, ifølge statsminister Erna Solberg (H).
Les mer om Erna Solberg og Venstre.
Studentene ønsker rassikring i elva for å kunne utvide bak Samfundet
En 12 meter bred fylling i Nidelva vil være en effektiv rassikring for utvidelse av Studentersamfundet og store deler av Bakklandet, sier geoteknisk rapport.
Oljeprisen nærmer seg 60 dollar
Det er ventet at markedet skal stramme seg til, samtidig som at kronprinsen i Saudi-Arabia sier han støtter en utvidelse av Opec-kuttene.
Les mer om Opec-kuttene og Saudi-Arabia.
Mener Rådal-utvidelse er uaktuell
Senterpartiet sier utvidelsen av industriområdet i Rådalen bryter inngåtte avtaler og må stanses. Landbruksarealet rundt Stend videregående må skjermes, mener de.
Les mer om Rådalen og Stend.
NAF-ja til bilkvoter, 60 km/t i rushtiden og seks felt på motorveien
NAF Stavanger og omegn ønsker nytt E 39-konsept velkommen, men ber om utvidelse til seks felt. Frp i Stavanger vil konsekvensutrede opplegget og bompengenes virkninger.
Les mer om Stavanger.
Det er ikke dyrt å bygge sykehus
DEBATT: Utvidelse av en flyplass, eller noen mil med motorvei, har gjerne en prislapp som kan sammenlignes med sykehusutbygging.
Trump med nytt innreiseforbud
President Donald Trump har undertegnet et nytt innreiseforbud til USA som stenger ute reisende fra åtte land. Restriksjonene er en utvidelse av det eksisterende reiseforbudet.
Les mer om USA.
Metrobuss over Leangbrua gjør at biltrafikken må begrenses betydelig
Metrobusstrafikk over Leangbrua fra august 2019 stiller politikere overfor et vanskelig valg. Brua må enten gjennom en kostbar utvidelse eller så må biltrafikken begrenses betydelig.
Les mer om Leangbrua.