Veitrafikksentralen

Plank i veien

Det ligger en del plank i veien på E6 i sydgående retning. Veitrafikksentralen har sendt ut folk for å rydde, det melder politiet på twitter.

Steiner har rast ut på riksvei 7

På riksvei 7 ved Bergheim har det rast ut noen mindre steiner i veien, melder politiet. Veitrafikksentralen er varslet.
Les mer om Bergheim.
Krafse i veien
På E18 vest for Askimporten er det meldt om en krafse som ligger delvis i veibanen, i retning Askim. Veitrafikksentralen har sendt ut noen for å fjerne denne, det skriver politiet på Twitter.
Les mer om Askim, Askimporten og Twitter.
Glatt på morgenkvisten
Det er meldt om svært glatte veier på Konnerud i Drammen. Politiet har varslet veitrafikksentralen og Drammen kommune.
Les mer om Drammen og Konnerud.

– Begynner å løse seg opp

Ifølge Veitrafikksentralen er køene på E39 i ferd med å løse seg opp. Men det er fortsatt lange køer mellom Mandal og Kristiansand.
Les mer om Begynner, E39, Kristiansand og Mandal.
Uvær stenger fjelloverganger
Fjelloverganger i Sør-Norge er stengt eller har kolonnekjøring på grunn av kraftig vind og snøvær, melder Veitrafikksentralen.
Uvær stenger fjelloverganger
Fjelloverganger i Sør-Norge er stengt eller har kolonnekjøring på grunn av kraftig vind og snøvær, melder Veitrafikksentralen.
Uvær stenger fjelloverganger
Fjelloverganger i Sør-Norge er stengt eller har kolonnekjøring på grunn av kraftig vind og snøvær, melder Veitrafikksentralen søndag morgen.
Tunnel stenges i to timer
Ryggedalstunnelen på fylkesvei 820 blir stengt i to timer fra klokken 18 som følge av en øvelse, melder Veitrafikksentralen i Mosjøen.
Utfor veien på glatt føre
Ingen personer kom til skade da en personbil havnet utfor veien Drevjakrysset i Vefsn. Det er glatt på stedet, og Veitrafikksentralen er varslet slik at det blir strødd på stedet.
Advarer om glatte veier
Veitrafikksentralen øst advarer om glatte veier i Akershus. Entreprenører er ute og gjør tiltak. De oppfordrer folk til å kjøre forsiktig.
Høy vannstand
Politiet på Helgeland har fått melding om høy vannstand i Ranelva. Det har dannet seg en ispropp under Skonsengbrua, og det vurderes dithen at det ikke er forsvarlig å passere stedet på grunn av vannstanden og ismassene. Veitrafikksentralen varslet.
Stengte veier
Veitrafikksentralen i Mosjøen melder at det flere steder i Nordland er mye vann i veibanen, og at folk derfor bør kjøre forsiktig. Fylkesvei 326 i Bjerkadalen (bildet) er stengt på grunn av ras. Det samme er 354 Røvassdalen i Rana. 494 er stengt på grunn av fare for ras, i Beiardalen.
Åpnet for manuell dirigering
Veitrafikksentralen i Mosjøen opplyser at det er åpnet for manuell dirigering på fylkesvei 554 Skjerstad. Veien har vært stengt etter ras.
Les mer om Mosjøen og Skjerstad.
Kolliderte på Mo
Politiet på Helgeland har fått melding om kollisjon mellom to personbiler i rundkjøringen E6 ved Coop OBS. Det er kun meldt om materielle skader. Veitrafikksentralen er varslet.
Les mer om Helgeland.
Politiet melder om plagsom elg
En plagsom elg slikker salt i veibanen på fylkesvei 62 i området Harstadveien i Øvre Eiker, melder politiet. De har mottatt flere meldinger fra bilister. Både viltnemnda og veitrafikksentralen er varslet.
Les mer om Harstadveien og Øvre Eiker.
Kjørte ned busskur
Etter trafikkuhellet på Jarlsberggata ble et busskur kjørt ned. Veitrafikksentralen er varslet og politiet er på stedet. Sak blir opprettet.
Les mer om Jarlsberggata.
Åpnet med redusert hastighet
Kleivenetunnelen på E18 er åpnet igjen, melder politiet. Men det vil være redusert hastighet til Veitrafikksentralen har fått fjernet papiret som ligger i tunnelen.
Les mer om E18 og Veitrafikksentralen.
Glatt i Hole
Fra Hole er det kommet melding om glatt føre på fylkesvei 155 mellom Elstangen og Utøya. Veitrafikksentralen er varslet, ifølge politiet.
Les mer om Elstangen, Hole og Utøya.
Glatt omkjøringsvei
På E16 ved Garntangen i Hole vil veien være stengt i ca. 1 time til, melder politiet. Det er omkjøring via fylkesvei 156 Åsaveien, men det meldes om at det er svært glatt på strekningen. Veitrafikksentralen er varslet og politiet ber bilister kjøre forsiktig.
Les mer om Garntangen, Hole og Åsaveien.
Ikke merket økt trafikk
På veitrafikksentralen som overvåker trafikken blant annet på E 18 fra Drammen, har de ikke sett noen stor forskjell i antall biler i morgenrushet, til tross for forbud mot dieselbiler i Oslo. Også på buss, trikk og bane har det gått mer eller mindre som normalt.
Les mer om Drammen og Oslo.
Har ikke sett stor forskjell på veiene
På veitrafikksentralen som overvåker trafikken, har de ikke sett noen enorm forskjell i antall biler i morgenrushet, til tross for dagens forbud mot dieselbiler i Oslo. Også på buss, trikk og bane har det gått mer eller mindre som normalt.
Les mer om Oslo.
Veistenging fører til lange køer
Veitrafikksentralen sier folk bare må smøre seg med tålmodighet.
Fortsatt ett løp stengt
All trafikk i begge retninger gjennom Operatunnelen på E18 går fortsatt i ett løp. Veitrafikksentralen har jobbet i natt for å reparere skaden som førte til en vannlekkasje i tunnelen i går morges. Senere i dag blir det klart om tunnelen må stenge i lengre tid.
Les mer om E18 og Operatunnelen.
Tre sperrer vei i Larvik
Et tre har blåst ned og ligger delvis over Brunlanesveien i Larvik. Veitrafikksentralen er varslet og sender mannskaper til stedet for å rydde opp.
Les mer om Brunlanesveien og Larvik.