Veitrafikksentralen

Glatte veier

Veitrafikksentralen melder at det kan være svært glatt på de mindre trafikkerte veiene i Oslo og Akershus i øyeblikket, spesielt i høyden. Alle som skal kjøre i slike områder oppfordres til å være svært forsiktig.
Les mer om Oslo.

Midlertidig stengt

Veitrafikksentralen melder at veien er stengt på fylkesvei 17 mellom Nesna og Kilboghavn på grunn av bilberging.
Les mer om Kilboghavn og Nesna.
Kraftig vindvær
Et skilt har blåst ned på motorveibrua i Drammen på E18 i sydgående løp. Politiet er på stedet. Veitrafikksentralen er varslet og sender mannskap for å reparere.
Les mer om Drammen og E18.
Slaps i veibanen
På strekningen Fauske – Rognan på E6 skal det være dårlige kjøreforhold med mye slaps i veibanen. Saltenpolitiet opplyser at Veitrafikksentralen er varslet og oppfordrer bilister til å kjøre forsiktig.

Veien stengt etter ulykke

To personbiler har kollidert på E6 ved Bjørnbærvika i Mo i Rana. Nødetatene er på vei til stedet og veitrafikksentralen varslet. Skadeomfanget for personene i bilene er ukjent.
Les mer om Bjørnbærvika og Rana.
Bilberging på vei
Det har kommet inn flere meldinger om en buss som sperrer ett kjørefelt i Åga i Mo i Rana, melder politiet. Bussen har motorproblemer og det lekker olje fra den. Veitrafikksentralen er varslet.
Les mer om Rana og Åga.
Bilkøer i Fredrikstad
Det er lange køer i Fredrikstad for de som skal kjøre bil over til Kråkerøy på den gamle brua. Ifølge veitrafikksentralen er brua åpnet på grunn av vedlikehold, men etter planen skal den være klar for biltrafikk omkring klokka 13.30.
Les mer om Fredrikstad og Kråkerøy.
Svært glatt etter bilbrann
Personbilen som begynte å brenne på riksvei 80 ved Valnesfjord i Fauske, er totalt utbrent, melder politiet i Salten. Veien har vært stengt. I forbindelse med slukkingsarbeidet er det glatt på stedet i Nordvika. Veitrafikksentralen er varslet om forholdet.
Mistet 15 vedkubber langs veien
Ved Straumbotnet i Mo i Rana melder en fører om at han kar kjørt rett inn i en rekke vedkubber, noe som har medført skader på bilen. Politiet ber dem som har mistet vedkubbene om å ta kontakt. Veitrafikksentralen er varslet og har sendt en entrepenør til stedet for å rydde opp.
Les mer om Rana.
Søringene sliter med snøfall
Søringene sliter med snøfall og kaos på veiene. I nord er det bare fryd og gammen, melder veitrafikksentralen.
Snøkaoset er her - og det blir verre
Det har vært flere trafikkulykker på Sør- og Østlandet i natt på grunn av det glatte føret, og flere utenlandske vogntog sperrer E 134 i Telemark. Veitrafikksentralen fraråder på det sterkeste å kjøre uten vinterdekk.
Glatte veier over fjellet
På RV9 i Aust- Agder, fra Hovden til Haukeli, er det bart men fare for glatte partier, melder Veitrafikksentralen.
Stauslandsveien sperret
Politiet melder om at et tre har falt ned og sperrer Stauslandsveien i Søgne. Veitrafikksentralen er varslet.
Les mer om Stauslandsveien og Søgne.
Tre i veibanen
Det ligger et tre delvis ut i veibanen ved Jondalen skole i Kongsberg. Politiet opplyser at veitrafikksentralen er varslet.
Les mer om Jondalen og Kongsberg.
Kø på E18 etter ulykke
Et felt er åpnet på E18 etter en trafikkulykke mellom Lier og Asker. En personbil skal ha snurret rundt og truffet midt-deleren som ligger delvis ut i veibanen. Føreren skal være uskadd og veitrafikksentralen er varslet, men man må regne med kø på strekningen.
Les mer om Asker, E18 og Lier.
Trafikken går trengt på E18
Veitrafikksentralen opplyser til NRK at trafikken går tregt på E18 øst for Kristiansand sentrum som følge av trafikkulykken i Narvigsbakken.
Diesellekkasje på E18
Brannvesenet og veitrafikksentralen forsøkte å begrense utslippet av diesel fra et vogntog som fikk lekkasje ved Brekka i Arendal. Det er ifølge politiet uvisst hvor mye som har rent ut. Også teknisk etat i Arendal kommune har vært på stedet.
Les mer om Arendal, Brekka og E18.
Oslofjordtunellen stengt
Oslofjortunnelen er stengt i retning Drammen. Det melder veitrafikksentralen. Grunnen er en campingvogn som har problemer.
Les mer om Drammen.
Mørkt lyskryss
Lyskrysset på Teiehøyden på Nøtterøy, fylkesvei 308 er mørkt. Veitrafikksentralen er varslet.
Les mer om Nøtterøy og Teiehøyden.
Veien åpnet igjen
Fylkesvei 42 mellom Blakstad og Arendal er åpnet igjen etter å ha vært stengt ved Blakstad bru i Froland på grunn av ei trafikkulykke, melder veitrafikksentralen.
Les mer om Arendal, Blakstad og Froland.
Vei stengt
Fylkesvei 42 mellom Blakstad og Arendal er stengt ved Blakstad bru i Froland på grunn av trafikkulykka, melder veitrafikksentralen. Det er omkjøring via fylkesvei 162. Bilberging er ifølge politiet på vei for å fjerne bilen.
Les mer om Arendal, Blakstad og Froland.
Kø etter vogntogsmell
E6 er åpnet igjen gjennom Follotunnelen, men ifølge Veitrafikksentralen er det fortsatt mye kø.
Oslofjordtunnelen åpnet
På riksvei 23 er nå Oslofjordtunnelen åpnet i retning Drammen etter å ha vært stengt på grunn av et vogntog med stopp, melder veitrafikksentralen.
Les mer om Drammen og Oslofjordtunnelen.
Sprengningsarbeid
E6 Urdlandet - Skamdal, på strekningen Mosjøen - Mo i Rana, stenges midlertidig mellom klokken 12 og 12.30 i dag grunnet sprengning, melder veitrafikksentralen.
Les mer om Mosjøen, Rana og Skamdal.
Fortsatt kø på E6
Bergingsarbeidet ved Follotunnelen er ferdig, men det er fortsatt kø. Det melder Veitrafikksentralen.