Veivesenet

Fylkesvei 88 stenges i flere timer

Fylkesvei 88 ved Østsida sør for Grettefoss bru ved Svene i Flesberg blir stengt i flere timer på grunn av berging av en lastebil som kjørte av veien tidligere i ettermiddag. Veivesenet vil skilte stengningen, opplyser politiet.
Les mer om Flesberg, Svene og Østsida.

Veivesenet: Ikke dyrere å bygge motorvei i Norge

Å bygge motorvei i Norge koster omtrent det samme som i Sverige og Danmark, hevder Statens vegvesen.
Les mer om Danmark, Norge og Sverige.
Veivesenet: Ikke dyrere å bygge motorvei i Norge
Å bygge motorvei i Norge koster omtrent det samme som i Sverige og Danmark, hevder Statens vegvesen.
Les mer om Danmark, Norge og Sverige.
Veivesenet: Ikke dyrere å bygge motorvei i Norge
Å bygge motorvei i Norge koster omtrent det samme som i Sverige og Danmark, hevder Statens vegvesen.
Les mer om Danmark, Norge og Sverige.

Oppfordrer til veisikkerhet

Gårdbrukere og veisikkerhet Statens vegvesen oppfordrer gårdbrukere til å bidra til veisikkerhet. Gjerder må være minst tre meter fra veikanten for å gjøre det lettere å være myk trafikant samt at veivesenet får klipt kanter, ryddet skog og sjekket stikkrenner. Veivesenet oppfordrer også til ikke å plassere rundballer og utstyr nær veien.
Håper på åpning mandag
Veivesenet vil åpne tunnelen på mandag. Tunge kjøretøy blir midlertidig forbudt i rushtiden, sammen med flere tiltak.
Strindveien 1967 og 2017
Rundkjøringen som trafikal løsning var ennå ikke tatt i bruk av ingeniørene i veivesenet eller kommunen da krysset Strindveien/Dybdahls vei og Torbjørn Bratts veg ble lagt om høsten 1967.
Sintef skal undersøke fergelemmen
Etter påske håper veivesenet å få svar på hvorfor 40 bolter brakk rett av da et vogntog i forrige uke kjørte av ferga på sambandet Brekstad-Valset.
Les mer om Brekstad-Valset.
Anmeldt etter russebilkontroll
Statens Vegvesen har politianmeldt en bilfører etter en kontroll av russebiler i Hønefoss. I tillegg er en bil avskiltet, opplyser Veivesenet i morges.
Les mer om Veivesenet.
Regjeringen vil ha ny Oslofjordtunnel tross Veivesenets anbefaling
I 2015 anbefalte Veivesenet at Oslofjordtunnelen burde stenges og erstattes med bro. Regjeringen vil heller bygge enda en bratt tunnel, ifølge Aftenposten.
20 E134-saker avgjøres i retten
Flere beboere i Kongsberg som har opplevd å måtte gi fra seg grunn til nye E134, er ikke blitt enige om erstatningssummen og tatt kampen mot veivesenet i rettssystemet. Det melder Laagendalsposten. Rundt 20 saker har havnet i retten.
Veivesenet: – Vi regnet feil
«Bompengemysteriet på nye E16 er løst. Veivesenet kan ha regnet opptil 2,8 milliarder kroner feil i fjor.
Les mer om E16.
Helt bånn, veivesenet?
Botnen, Botn eller Boten? Svinge av skal du uansett.
Les mer om Boten og Botn.
Hardt ut mot vegvesenet
– Det er en skandale at veivesenet ikke har penger til å utvide fergeleiet i Moss. Det sier leder Gretha Kant i havnestyret i Moss til Moss Avis. De nye fergene er tilpasset 12 meters bredde ved av- og påkjøring, men vegvesenet har ikke råd til å utvide bredden på land fra dagens ni meter.
Les mer om Gretha Kant.
Dirigerer trafikken
Veivesenet er på plass for å dirigere trafikken etter raset på riksvei 9.
Til kamp for byluften
Mandag bestemte veivesenet seg for strakstiltak for å bedre byluften. De er det Geir Nesset, en stor Volvo og 10.000 liter magnesiumklorid som står for.
Les mer om Geir Nesset og Volvo.
Skal tilby Ryfast-kurs mot tunnelskrekk
Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes (H) oppfordrer Statens vegvesen til å avholde kurs mot tunnelskrekk før åpning av Ryfast. - Ja, det skal vi, svarer veivesenet.
Les mer om Ryfast.
Veivesenet tar i bruk nødnett på fjelloverganger
Statens vegvesen tar i bruk det nye nødnettet i kriseorganisasjonen over hele landet, samt på seks fjelloverganger.
Slik vil veivesenet ha Ringveg Øst
Veivesenet anbefaler øst-løsningen for Ringveg Øst og E 39 i Åsane, men sier at den har sine ulemper.
Les mer om Ringveg Øst og Åsane.
Trafikklyset slukkes
Formannskapet i Drammen sa i ettermiddag ja til å fjerne det omstridte lyskrysset i Telthusgata. Det skriver Drammens Tidende. Det blir heller ikke lysregulering for fotgjengere. Veivesenet har tidligere gjort det klart at en eventuell reversering av krysset gjør kommunen for egen regning og risiko.
Les mer om Drammen og Telthusgata.
Dobbelt så mange dødsulykker
n person mistet livet på veiene i Buskerud i juli. Så langt i år har åtte blitt drept på veiene i Buskerud, ifølge Veivesenet. Dette er over dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Da hadde tre mistet livet.
Les mer om Buskerud og Veivesenet.
Elbiler gir milliontap
Stadig flere elbiler i Kristiansand gir inntektstap for bomselskapet og veivesenet. Fvn.no skriver at andelen elbiler som passerer bommen i byen har økt fra en halv til seks prosent de to siste årene. Det utgjør mellom 10 og 15 millioner i inntektstap for veivesenet, som ville blitt brukt på veiarbeid i regionen.
Les mer om Kristiansand.
Ser på tunneler etter oversvømmelse
Etter at både Bragernestunnelen og Strømsåstunnelen ble stengt på grunn av oversvømmelse i går, vil veivesenet evaluere og se på mulige tiltak. Årsaken ligger i ledningsnettet til tunnelene, skriver Drammens Tidende.
Hva mener dere her, Veivesenet?
Drosjesjåfører klør seg i hodet over selvmotsigende skilting.
Les mer om Veivesenet.
Juks i kjøreopplæringen
Veivesenet mistenker ulovlig samarbeid mellom godkjente kjøreskoler og uautoriserte kjørelærere, skriver Drammens Tidende. Leder i tilsynsavdelingen, Frode Fossheim, sier til avisa at mange elever blir sendt til førerprøven med altfor dårlige kunnskaper.
Les mer om Frode Fossheim.