Viser

IKT-utdanninger stadig mer populære

IKT-utdanningene har størst vekst i antall søkere, viser tall fra Samordna opptak. Men juss og psykologi er fortsatt blant landets mest populære studier.
Les mer om Samordna.

IKT-utdanninger stadig mer populære

IKT-utdanningene har størst vekst i antall søkere, viser tall fra Samordna opptak. Men juss og psykologi er fortsatt blant landets mest populære studier.
Les mer om Samordna.
Høgskolen i Østfold har sterk vekst i søkertall
Høgskolen i Østfold har en økning i søkere både fra fylker utenfor Østfold og i antall internasjonale søkere. Dette viser tall som ble offentligjort fra Samordna opptak torsdag og tall fra høgskolens lokale opptak.
Les mer om Samordna og Østfold.
Samordna opptak: Lærerutdanningen kaprer én av ti søkere
Nær en av ti søkere til høyere utdanning vil bli lærere, viser tall fra Samordna opptak. Statsråd Iselin Nybø (V) jubler over tallene. - Vi har vært enormt spente på søkningen til lærerutdanningen.
Les mer om Samordna.

5458 søkere har Nord universitet som førstevalg

Tallene fra Samordna opptak viser at flere søker seg til Nord universitet i 2018 enn i 2017. 5458 søkere har Nord universitet som sitt førstevalg, noe som er en økning på fem prosent.
Les mer om Nord og Samordna.
Ny forskning: Aldri har vi sett en så kraftig nedgang i andelen som skiller seg i Norge(pluss)
Aldri før har andelen skilsmisser gått så markant ned som de siste ti årene, viser en gjennomgang av 2,7 millioner norske ekteskap over en periode på over 100 år.
Les mer om Norge.
Folk i Hedmark er mest redd for flom
Ingen steder i Norge er en større andel av innbyggerne redde for flom enn i Hedmark. Det viser en fersk undersøkelse. - Jeg tror det er ganske opplagt: Det er ikke mange som har opplevd like mye flom som folk i Hedmark!
Les mer om Hedmark og Norge.
142.000 har søkt høyere utdanning
Lærer, lov og orden og helse er populært. MANGE VIL BLI LÆRER: Mange har søkt lærerutdanningen. Foto: Shutterstock 142.004 personer har søkt høyere utdanning. Det viser tall fra Samordna Opptak.
Les mer om Samordna Opptak.
Søkningen øker etter sammenslåingen av høgskolene
Søkningen til Høgskolen i Innlandet (HINN) øker med 12,75 % sammenlignet med i fjor. Det viser tallene fra Samordna opptak som ble offentliggjort i dag. Til sammenligning går søkningen til høyere utdanning opp med 4,73 % p å landsbasis.
Les mer om Høgskolen, Innlandet og Samordna.
Lærerutdanningen kaprer en av ti søkere
Nær en av ti søkere til høyere utdanning vil bli lærere, viser tall fra Samordna opptak. Statsråd Iselin Nybø (V) jubler over tallene. - Vi har vært enormt spente på søkningen til lærerutdanningen.
Les mer om Samordna.
Fleire søker seg til Volda
Antalet søkarar som har Høgskulen i Volda som sitt førsteval har auka med åtte prosent, viser tal frå Samordna opptak. Nesten 1370 har søkt seg til Volda, om lag 100 fleire enn i 2017. –Tala for Volda ligg klart over landssnittet, seier rektor Johann Roppen, som særleg peiker på auken til lærarutdanninga.
Rekordmange vil studere på UiT
Øker med 14,34 prosent fra i fjor. Torsdag ble de offisielle søkertallene for høyere utdanning offentliggjort av Samordna opptak. Tallene viser at 8.820 søkere har Universitetet i Tromsø som sitt førstevalg.
Lærerutdanningen kaprer en av ti søkere i Samordna opptak
Nær en av ti søkere til høyere utdanning vil bli lærere, viser tall fra Samordna opptak. Statsråd Iselin Nybø (V) jubler over tallene. - Vi har vært enormt spente på søkningen til lærerutdanningen.
Les mer om Samordna.
Lærerutdanningen kaprer en av ti søkere i Samordna opptak
Nær en av ti søkere til høyere utdanning vil bli lærere, viser tall fra Samordna opptak. Statsråd Iselin Nybø (V) jubler over tallene.
Les mer om Samordna.
1 av 3 frykter storflom
Mer enn 30 prosent av befolkningen frykter storflom i Norge i vår. Drøyt 20 prosent av de spurte mener at kommunen de bor i, ikke er godt nok forberedt på flom. Det viser en fersk undersøkelse YouGov har gjort for forsikringsselskapet If.
Les mer om Norge og YouGov.
Fortsatt nedgang for papiravisene
Nedgangen i papiravislesingen fortsetter. Bare 32 prosent sier at de satt seg ned med avisen en gjennomsnittsdag i fjor - det er ned fra 38 prosent i 2016, viser tallene fra Norsk mediebarometer.
Les mer om Norsk.
Stor økning for HINN
Søkningen til Høgskolen i Innlandet øker med 12,75 % sammenlignet med i fjor. Det viser tallene fra Samordna opptak. 6932 søkere har ett av HINNs studier øverst på sine prioriteringslister i det samordna opptaket. Det er nesten 800 flere enn i fjor.
Les mer om Høgskolen, Innlandet og Samordna.
Fleire vil ha fastrentelån
Folk sin etterspørsel etter fastrentelån auka noko i andre kvartal i år, viser Norges Banks utlånsundersøking. No ventar bankane ein liten auke i både etterspørsel av fastrentelån og samla låneetterspørsel framover, skriv E24.
Les mer om E24.
Flere vil ha fastrentelån
Folks etterspørsel etter fastrentelån økte noe i årets andre kvartal, viser Norges Banks utlånsundersøkelse. Mens husholdningenes samlede etterspørsel etter boliglån var uendret i første kvartal, økte etterspørselen etter fastrentelån.
Arbeiderpartiet blir spist opp fra venstre side
Et spøkelse er på ferde i Norge - kommunismens spøkelse. Mens Arbeiderpartiet driver på opprørt hav, spiser venstresiden stadig små jafs av partiet. Bare den siste målingen viser at Rødt har stjålet 35.000 stemmer fra Jonas Gahr Støres parti.
Les mer om Norge og Rødt.
VIL RYDDE OPP I GRISEBINGENE
Slaktegrisbøndene i Rogaland tar ikke godt nok vare syke og skadde dyr, viser en rapport. Jærbonde Erik T. Ravndal ber kollegaene sine skjerpe seg. De første solstrålene trenger seg gjennom vinduene i grisefjøset til Erik T. Ravndal.
Les mer om Erik T og Rogaland.
1 av 3 frykter storflom i vår
Hver tredje nordmann frykter storflom når snøen smelter. Drøyt 20 prosent av de spurte mener at kommunen de bor i, ikke er godt nok forberedt på flom. Det viser en fersk undersøkelse utført av YouGov for forsikringsselskapet If.
Les mer om YouGov.
Nå er Rødt større enn både Venstre og KrF
Bjørnar Moxnes og Rødt er det sjette største partiet på Stortinget, viser en ny måling.
Les mer om KrF, Rødt, Stortinget og Venstre.
Slik kan du forebygge kreft
Forskning viser at du kan forebygge kreft.
Stadig færre les papiraviser
32 prosent seier at dei las papiraviser ein gjennomsnittsdag i fjor - ned frå 38 prosent i 2016, viser Norsk mediebarometer 2017 frå SSB. TV er framleis medievinnar, trass i at delen som ser lineær-TV har falle frå 67 til 62 prosent frå i fjor.
Les mer om Norsk og SSB.